OSI Model Nedir?

Share

OSI Model, açılımı “Open Systems Interconnection” olan, bir ağın veri iletişimini açıklayan bir standarttır. OSI Model, veri iletişiminde kullanılan işlevleri ve protokolleri, yedi katmana ayırarak organize eder. Bu katmanlar, farklı görevleri yerine getirir ve birbirleriyle iletişim kurarak veri paketlerinin transferini sağlar.

OSI Model Nedir

OSI Modelin Katmanları Nelerdir?

OSI Model, aşağıdaki yedi katmandan oluşur:

 1. Fiziksel Katman: Bu katman, verinin bir ağ kablosu veya kablosuz ağ üzerinden nasıl taşınacağına ilişkin fiziksel işlevleri yönetir.
 2. Veri Bağlantı Katmanı: Bu katman, verinin doğru şekilde aktarılması ve hata düzeltme işlevlerini yerine getirir.
 3. Ağ Katmanı: Bu katman, verinin hedefe nasıl ulaşacağına karar verir ve paketlerin yönlendirilmesi işlevlerini yerine getirir.
 4. Taşıma Katmanı: Bu katman, veri akışını düzenler ve hizmet kalitesini yönetir.
 5. Oturum Katmanı: Bu katman, veri iletişimindeki oturumları ve kimlik doğrulama işlemlerini yönetir.
 6. Sunum Katmanı: Bu katman, verinin çözümlenmesi, sıkıştırılması veya şifrelenmesi gibi veri dönüştürme işlevlerini yerine getirir.
 7. Uygulama Katmanı: Bu katman, kullanıcıların uygulamalarının iletişimini sağlar ve ağ hizmetleriyle etkileşime girer.

OSI Modelin Her Bir Katmanının Görevleri Nelerdir?

OSI modelinde yer alan 7 katmanın her biri, belirli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmıştır. Bu katmanların görevleri şöyledir:

 1. Fiziksel Katman (Physical Layer): Bu katman, ağın fiziksel bağlantısını sağlar. Elektrik sinyalleri, ışık dalgaları veya radyo dalgaları gibi fiziksel ortamda veri aktarımı gerçekleştirir. Bu katmanın görevi, verilerin farklı cihazlar arasında aktarımı için gerekli olan fiziksel ara yüzü sağlamaktır.
 2. Veri Bağlantı Katmanı (Data Link Layer): Bu katman, ağda veri paketlerinin iletimini sağlar. Veri paketleri, bu katmanda, MAC adresleri kullanılarak belirli bir cihaza yönlendirilir. Veri Bağlantı katmanı ayrıca, veri bütünlüğünü korumak, hata düzeltmek ve akış kontrolü yapmak gibi görevleri de yerine getirir.
 3. Ağ Katmanı (Network Layer): Bu katman, veri paketlerinin gönderildiği adresi belirler. IP adresi gibi adresleme mekanizmaları kullanarak, verilerin belirli bir ağda nasıl yönlendirileceğine karar verir.
 4. Taşıma Katmanı (Transport Layer): Bu katman, end-to-end iletişimi sağlar. Verilerin kaynak cihazdan hedef cihaza iletimi için kullanılan protokolleri sağlar. TCP ve UDP gibi protokoller bu katmanda yer alır.
 5. Oturum Katmanı (Session Layer): Bu katman, ağdaki iki uç arasında oturum oluşturma ve yönetme işlemini gerçekleştirir. Oturum Katmanı, kullanıcıların sunuculara erişimi yönetir ve ağdaki veri alışverişini koordine eder.
 6. Sunum Katmanı (Presentation Layer): Bu katman, verilerin sunum şeklini belirler. Verilerin formatını değiştirmek, şifrelemek ve sıkıştırmak gibi işlevler bu katmanda gerçekleştirilir.
 7. Uygulama Katmanı (Application Layer): Bu katman, kullanıcıların ağa erişmesini sağlayan uygulamaları içerir. Örneğin, e-posta, web tarayıcısı, dosya paylaşımı ve anlık mesajlaşma uygulamaları bu katmanda yer alır.

OSI Modelin Uygulanması ve Avantajları Nelerdir?

OSI Modeli, ağ tasarımı ve yönetimi için bir rehber niteliğindedir ve ağ mimarları ve tasarımcıları tarafından kullanılır. Model, ağın tasarımı ve yönetimi sürecinde birçok avantaj sağlar:

 1. Modüler tasarım: OSI Modeli, ağı 7 katmana ayırarak, modüler bir yapı sunar. Her katman, ayrı bir işlevi yerine getirir ve bu sayede her katman bağımsız olarak geliştirilebilir, test edilebilir ve değiştirilebilir. Bu modüler yapı sayesinde, ağda herhangi bir değişiklik yapıldığında diğer katmanlar etkilenmez.
 2. Standartlaştırma: OSI Modeli, ağ protokollerinin standartlaştırılması için bir çerçeve sunar. Ağ bileşenleri, OSI Modelinde tanımlanan katmanların belirli bir işlevi yerine getirmesi gerektiği için, ağ bileşenleri arasında uyumlu olmaları için bir standartlaştırma sağlanmış olur.
 3. Hata ayıklama: OSI Modeli, ağda oluşabilecek hataların tespit edilmesi ve giderilmesi için bir çerçeve sunar. Modelin her katmanı, belirli bir işlevi yerine getirdiği için, sorunların kaynağı daha kolay tespit edilir ve sorunların çözülmesi daha kolay olur.
 4. İşbirliği: OSI Modeli, ağ bileşenleri arasında işbirliğini sağlar. Her katman, alt ve üst katmanlarla iletişim kurarak, verilerin doğru bir şekilde iletilmesini sağlar.
 5. Esneklik: OSI Modeli, ağ tasarımında esnekliği sağlar. Her katman, farklı protokollerle çalışabilir ve ağ tasarımcılarına, ihtiyaçlarına uygun protokolleri seçme imkanı verir.

OSI Model ve TCP/IP Protokolleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

OSI Model ve TCP/IP Protokolleri, ağların temel bileşenleridir ve bu protokoller, veri transferinin nasıl gerçekleşeceğini belirler. OSI Modelinde, 7 katmandan oluşan bir yapı vardır. TCP/IP Protokolleri ise daha az katmanlı bir yapıya sahiptir. OSI Modelinin en üst katmanı uygulama katmanı iken, TCP/IP Protokolleri uygulama katmanından transport katmanına kadar 4 katmana sahiptir.

OSI Modeli ayrıca, her katmanın belirli bir görevi olduğunu belirtirken, TCP/IP Protokolleri daha az katmanlı bir yapıya sahip olduğu için, katmanların görevleri biraz daha karmaşıktır. Örneğin, TCP/IP Protokolleri aynı anda birden fazla işlemi gerçekleştirebilir ve tek bir katman birkaç farklı görevi yerine getirebilir.

Ayrıca, OSI Modeli genellikle teorik bir model olarak kullanılırken, TCP/IP Protokolleri gerçek dünya uygulamalarında daha yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, TCP/IP Protokolleri daha yaygın olarak kullanılan ve uygulanan bir protokol olarak kabul edilir.