Linux’ta Temel Komutlar ve Kullanımı

Share

Linux işletim sistemi, kullanıcıların güçlü bir komut satırı arayüzü aracılığıyla sistemlerini yönetmelerine olanak tanır. Linux terminalinde kullanılan temel komutlar, dosya ve dizin yönetimi, sistem bilgileri alma, ağ bağlantıları ve kullanıcı yönetimi gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu makalede, Linux’ta temel komutları ve kullanımlarını anlatacağız. Adım adım açıklamalar ve örneklerle Linux terminalinde nasıl işlem yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

Linux'ta Temel Komutlar ve Kullanımı

Dosya ve Dizin İşlemleri

Linux terminalinde dosya ve dizinleri yönetmek için bir dizi komut bulunur. İşte bazı temel komutlar:

 • ls: Mevcut dizindeki dosya ve dizinleri listeler. Örnek: ls -l komutu, dosya ve dizinleri ayrıntılı bir şekilde listeler.
 • cd: Dizin değiştirmek için kullanılır. Örnek: cd /home/kullanici/adres komutu, belirtilen dizine geçiş yapar.
 • mkdir: Yeni bir dizin oluşturur. Örnek: mkdir yeni_dizin komutu, “yeni_dizin” adında bir dizin oluşturur.
 • rm: Dosya veya dizin siler. Örnek: rm dosya.txt komutu, “dosya.txt” adındaki dosyayı siler.

Sistem Bilgileri Alma

Linux’ta sistem hakkında bilgi almak için kullanılan bazı komutlar vardır. İşte bunlardan bazıları:

 • uname: Sistem hakkında bilgi verir. Örnek: uname -a komutu, tüm sistem bilgilerini gösterir.
 • df: Disk kullanımını gösterir. Örnek: df -h komutu, disk kullanımını insan dostu bir şekilde gösterir.
 • top: Sistem kaynaklarını canlı olarak izler. Örnek: top komutu, sistemdeki işlemci ve bellek kullanımını gösterir.

Ağ Bağlantıları

Linux terminalinde ağ bağlantılarını yönetmek için bazı komutlar kullanılır. İşte bunlardan bazıları:

 • ping: Bir IP adresine veya alan adına ping atar. Örnek: ping google.com komutu, “google.com” adresine ping atar.
 • ifconfig: Ağ arabirimlerinin yapılandırmasını gösterir. Örnek: ifconfig komutu, ağ arabirimlerinin IP adreslerini ve diğer ağ bilgilerini gösterir.
 • ssh: Uzak bir sunucuya SSH bağlantısı kurar. Örnek: ssh kullanici@sunucu_ip komutu, “sunucu_ip” adresine kullanıcı adıyla SSH bağlantısı kurar.

Kullanıcı Yönetimi

Linux’ta kullanıcı hesaplarını yönetmek için bazı komutlar vardır. İşte bunlardan bazıları:

 • useradd: Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturur. Örnek: useradd yeni_kullanici komutu, “yeni_kullanici” adında bir kullanıcı hesabı oluşturur.
 • passwd: Kullanıcı şifresini değiştirir. Örnek: passwd kullanici komutu, “kullanici” kullanıcısının şifresini değiştirir.
 • userdel: Kullanıcı hesabını siler. Örnek: userdel kullanici komutu, “kullanici” adındaki kullanıcı hesabını siler.

Bu makalede, Linux terminalinde temel komutlar ve kullanımları hakkında ayrıntılı bir rehber sunduk. Dosya ve dizin işlemleri, sistem bilgileri alma, ağ bağlantıları ve kullanıcı yönetimi gibi temel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan komutlarla ilgili adım adım açıklamalar ve örnekler verdik. Bu bilgiler, Linux kullanıcılarının günlük işlerini terminal aracılığıyla daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.